Jaką wybrać podręczniki do nowego liceum?

Jaką wybrać podręczniki do nowego liceum?

Wybór podręczników i programów nauczania w nowej szkole średniej nie jest prosty. Czy dla tych zajęć należy wybrać jeden program nauczania i jeden podręcznik? Jaka byłaby podstawa prawna dla wyboru podręczników i programu nauczania? Sprawdźmy, jakie czynności należy podjąć w zakresie wyboru programów edukacji i podręczników w nowym typie szkoły średniej.

Wybór programu nauczania

Nauczyciel lub nawet zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania dla danej działalności edukacyjnej w zakresie ogólnej na danym poziomie edukacyjnym. Programy nauczania wprowadzane przez nauczycieli w każdej klasie mogą się różnić. Mogą one niekiedy zawierać treści kształcenia wykraczające poza treści kształcenia ustalone dla danej działalności edukacyjnej w podstawie programowej związanej z kształceniem ogólnym. Programy nauczania są dostosowane do wymagań i możliwości uczniów, dla których są przeznaczone. Zatwierdzone programy do użytku szkolnego są częścią szkolnego programu nauczania.

Na jakiej podstawie dokonuje się wyboru podręcznika?

Podręczniki powinny być wybierane zgodnie z ustawą. W oparciu o te zasady, nauczyciel może chcieć stosować się do programów. Nauczyciel może zdecydować się na korzystanie z książki, materiałów dydaktycznych lub ćwiczeń albo bez użycia instrukcji lub nawet materiałów. Możemy wybierać podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2020-2021-ksiegarnia-internetowa-a-562.html) do niektórych z danych języków nowożytnych w danej klasie, z uwzględnieniem zakresu nauczania międzynarodowych języków nowożytnych – dotyczy to klas IV-VIII, związanych ze szkołami podstawowymi i średnimi. Powinniśmy także wybierać podręczniki w odniesieniu do danej działalności edukacyjnej w danej klasie, z uwzględnieniem zakresu związanego z kształceniem: podstawowym lub nawet rozszerzonym, określonym w aktualnym głównym programie nauczania związanym z kształceniem ogólnym – dotyczy to szkół średnich. Ostateczna decyzja należy tutaj od nauczyciela.

Kto ostatecznie zatwierdza wybór podręczników?

Dyrektor, na podstawie sugestii nauczycieli co do prezentacji książek lub materiałów instruktażowych, określa podręczniki lub materiały instruktażowe, które będą ważne dla wszystkich klas w danej trzyletniej klasie szkolnej przez wiele lat. Zleceniodawca może również dokonać zmian w zbiorze książek lub materiałów instruktażowych lub w materiałach będących w trakcie opracowywania. Może on również uzupełniać niektóre podręczniki lub materiały naukowe, jak również materiały do ćwiczeń.

Edukacja autorstwa freepik - pl.freepik.com